| فیلم |

در نگاه یادگار

در نگاه یادگار

مردان آسمان

مردان آسمان

کلیپ بیست و یکمین سالگرد شهید منصور ستاری

کلیپ بیست و یکمین سالگرد شهید منصور ستاری

بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهید منصور ستاری

بیانات مقام معظم رهبری در مورد شهید منصور ستاری

مستند بیستمین سالگرد شهادت

مستند بیستمین سالگرد شهادت

نیروی هوایی در یک نگاه

نیروی هوایی در یک نگاه

بیست و دومین سالگرد بزرگداشت تیزپروازان آسمان

بیست و دومین سالگرد بزرگداشت تیزپروازان آسمان

مراسم بزرگداشت شهید ستاری

مراسم بزرگداشت شهید ستاری

خبر ستاري در مورد فاو به روحاني

خبر ستاري در مورد فاو به روحاني

نگاه شهید ستاری به پرسنل و نیروی انسانی

نگاه شهید ستاری به پرسنل و نیروی انسانی

 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 ]   صفحه بعدی >>