ناشدنی‌ها ممکن خواهد شد

ناشدنی‌ها ممکن خواهد شد

شهید منصور ستاری می‌گوید: انجام دادن کارها، راهی است که باید برویم و اگر به این راه برویم، بسیاری از کارهایی که نشدنی است، شدنی

دانلود فیلم